Adresa: str. Mihai Eminescu, nr. 107, 407260 Cuzdrioara, jud. Cluj

Tel.: 0264-213928 Fax: 0264-213928 Email: cuzdrioaraadm@yahoo.com
Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Știri și evenimente

Rezultate probe scrise la concurs angajare

Detalii in atasament.

16 October 2018
Publicații de căsătorie Filip Mihai Ioan - Feher Erica Elisabeta

ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ
Primăria Comunei  Cuzdrioara
Starea Civilă

Data oficierii căsătoriei:29.09.2018
Ora  17,00
P U B L I C A Ţ I E

Astăzi    19.09.2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui FILIP MIHAI  IOAN,  în vârstă de  35  ani, cu domiciliul în MĂNĂȘTUREL,   județul CLUJ   şi a d-nei (d-rei)  FEHER ERICA ELISABETA, în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în BAȚA, judeţul BISTRIȚA-NĂSĂUD.   
În temeiul art. 285 alin. (1) şi (2) din Legea nr 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care   întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
ADRIANA  OROS

19 September 2018