Economia

Industria - se află în stadiu incipient, neexistând unităţi de producţie.

 

Agricultura - este bazată pe producţiile la nivel de familii şi se desfasoară atât în câmp deschis cât şi în grădini legumicole.
• Suprafaţă teren arabil: 750 ha;
• Asociaţii agricole: nu există;
• Tipuri de culturi: cereale;
• Puncte de prelucrare a culturilor: nu există.

Agricultura din comuna Cuzdrioara este una de subzistenţă datorită procesului de îmbătrânire a populaţiei şi a lipsei de fonduri necesare pentru exploatarea la capacitate maximă a potenţialului agricol al terenurilor aflate pe raza comunei, terenuri care s-ar preta la pomicultură, viticultură, arbuşti, fructe de pădure.

Zootehnia -constă în principal din creşterea ovinelor, existând un număr însemnat de capete, nr. bovinelor fiind în continuă descreştere datorită procesului de îmbătrânire a populaţiei, dar şi a preţului scăzut de achiziţie a laptelui.
• Puncte de colectare/prelucrare a laptelui: 1.