Domeniul social

Date demografice:
Populaţie stabilă: 3093 cetăţeni, din care:
     • Români: 2566;
     • Maghiari: 182;
     • Rromi: 345;

 

Sănătate:
     • Nr. dispensare: 1;
     • Nr. medici de familie: 1;
     • Nr. cabinete particulare: 1;
     • Nr. farmacii: nu;
     • Nr. personal mediu sanitar: 1;

 

Educaţie:
Unităţi de învăţământ:

     • Grădiniţe: 2;
     • Şcoli primare şi gimnaziale: 2 ;
     • Licee / Şcoli de meserii: 1;

Personal didactic: 

     • Preşcolar: 4;
     • Primar: 5;
     • Gimnazial: 11.
Nr. elevi:
     • Preşcolar: 66;
     • Primar: 94;
     • Gimnazial: 63;
     • Liceal: 40;

 

Sport:
• Echipe sportive: 1 - AS ALVIO CUZDRIOARA;

• Săli de sport: nu există momentan, dar este necesară pentru ca elevii să aibă unde să-şi desfăşoare orele de sport iarna;
• Cluburi sportive: nu.

 

Cultură şi artă:
     • Teatru: nu;
     • Bibliotecă: da - 1 unitate;
     • Cinematograf: nu;
     • Cămin cultural: 2;
     • Evenimente culturale/populare: nu;

 

Religie:
     • Biserică ortodoxă: 2;
     • Biserică catolică: 1;
     • Lăcaş alte culte: 1;