Direcţii de dezvoltare

DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT
♦ Asfaltarea străzilor în comuna Cuzdrioara pe o lungime de 18 km;
♦ Amenajarea trotuarelor din comună pe o lungime de 50 de km;
♦ Reabilitare drumuri de hotar pe o lungime de 15 km;
♦ Reabilitarea podului de la Matei;
 
DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA STRUCTURII EDILITARE ŞI DE MEDIU
♦ Înfiinţare staţii de epurare şi realizare reţea de canalizare în comuna Cuzdrioara;
♦ Reabilitarea canalului Branişte-Someş pe o lungime de 2,5 km;
♦ Construcţia şi amenajarea unui sediu nou pentru Primărie;
♦ Extindere reţea de iluminat public pe o lungime de 2,7 km;
♦ Extinderea reţelei de gaz metan pe o lungime de 4,2 km;
 
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ prin acordarea de facilităţi pentru investitori, prin promovarea turismului şi prin exploatarea resurselor naturale.
♦ Realizarea ofertei comunei de atragere a investitorilor privaţi;
♦ Înfiinţarea unei pensiuni in Valea Gârboului;
♦ Amenajare bază de agrement la Mănăşturel;
♦ Înfiinţarea unei asociaţii agricole;

♦ Înfiinţarea unui centru de colectare de produse bio: plante medicinale, fructe de pădure;

 

CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII CETĂŢENILOR COMUNEI PRIN ACCES LA EDUCAŢIE, SĂNĂTATE, CULTURĂ ŞI SPORT

♦ Reabilitare Cămin cultural în satul Mănăşturel;
♦ Amenajare bază de agrement la Mănăşturel;
♦ Amenajarea bazei sportive la Cuzdrioara şi Mănăşturel;
♦ Construire capelă la Cuzdrioara;
♦ Amenajare teren fotbal sintetic;

 

DEZVOLTAREA SPIRITULUI CIVIC ŞI PARTICIPAREA CETĂŢENILOR LA VIAŢA COMUNITĂŢII
♦ Crearea unui centru de ingrijire a persoanelor vârstnice şi/sau cu probleme sociale;
♦ Crearea unui centru de integrare socială;


DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE PENTRU A FI CAPABILĂ SĂ IMPLEMENTEZE REFORMA LA NIVEL EUROPEAN
♦ Crearea unui centru de informare europeană care să se ocupe şi de comunicarea activă cu cetăţenii comunei pe mai multe sectoare de activitate;
♦ Înfiinţarea unui Centru de informare comunal;