Oportunităţi de investiţii

Principala resursă a comunei este reprezentată de cadrul natural, climat şi aşezare geografică care reprezintă oportunităţi serioase din punct de vedere turistic.
• 1 structura turistică care are deja experienţă şi care are potenţial de dezvoltare;
• Climat propice pentru dezvoltarea sectorului pomicol şi zootehnic;
• Comuna dispune de resurse însemnate de: teren agricol, material lemnos;

• Peisaje, atracţii turistice cu posibilitate de dezvoltare a serviciilor pentru atragerea turiştilor;
• Primăria dispune de un teren în Valea Gârboului şi este interesată sa dezvolte o structură turistică in zonă care să încurajeze investitorii în capitalizarea acestei zone deosebite;
• Existenţa forţei de muncă specializate la nivel de comună pe sectoarele: agricol, prelucrare lemn.