Infrastructura

Drum public:
• Drum european E 17: 6 km;
• Drum naţional: 6 km;
• Drum sătesc: - 5,5 km - Asfaltat;
                        - 22,5 km - Neasfaltat;

Infrastructura tehnico-edilitară:
Surse alimentare cu apă:
♦ Fântâni personale
♦ Conducte de apă potabilă:
        • Km reţea: 28;
        • Anul punerii în funcţiune: 2001;

        • Starea actuală: bună;
        • Gospodării deservite: 948;
        • Agenţi economici deserviţi: 39;
Reţea de canalizare: - este la stadiu de Proiect Tehnic pentru o lungime de 28 de km.
Reţea de alimentare cu gaze naturale:
        • Km reţea: 28;
        • Anul punerii în funcţiune: 1998;
        • Starea actuală: exploatare;
        • Gospodării deservite: 948;
        • Agenţi economici deserviţi: 39;
Staţie de epurare: - sunt la stadiu de Proiect Tehnic.
Energie electrică (este asigurată de societatea naţională de furnizare):
        • Distribuitor: S.C. ELECTRICA SA;
        • Nr. consumatori casnici: 928;
        • Nr. consumatori mici: 0;
        • Nr. consumatori mari: 0.
Telecomunicaţiile (sunt deservite de către furnizori de telefonie fixă):
        • Operatori: ROMTELECOM
        • Servicii oferite: telefonie, televiziune, internet;

        • Nr. abonaţi: 310.

NOTĂ: În Instituţiile publice există internetul, există retea şi de asemenea există site de prezentare al comunei.
Tranporturile în comun:
        • Fac legătura între comună noastră şi municipiul Dej;
        • Operatori: S.C. Transurb Dej, S.C. Ludor Trans;
        • Nr. autoturisme: 2;
        • Nr. locuri: 32;
        • Ruta: Dej-Mănăşturel;
Comerţ (este susţinut de magazine mici tip ABC):
        • magazine desfacere cu amănuntul: 9;
        • magazine desfacere en-gross: nu există.
Turismul
        • Tip turism : Agroturism;
        • Nr. unităţi prestări servicii cazare: 1;
        • Nr. locuri cazare: 15;